Yamaha G-235 - Build 1977-1981
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 

 
Yamaha G-235 - Before restauration
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 
Yamaha G-235 @ deepsonic 08.05.2009
 

 
Guitar Tuner Korg GA-30
 
Korg GA-30 @ deepsonic 08.05.2009
 

- To go @home click here   - To contact deep!sonic click here
© deep!sonic 98-21 - 13.07.2020 - 23:16h

Statistic

Valid HTML5 Valid CSS3!