Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2018
Erstellt am 13-Nov-2018 05:45 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2018
Summe Anfragen 274960
Summe Dateien 164855
Summe Seiten 112006
Summe Besuche 15601
Summe kb 64117846
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12326
Summe unterschiedlicher URLs 5269
Summe unterschiedlicher Verweise 1448
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1929
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 954 2337
Anfragen pro Tag 22913 24999
Dateien pro Tag 13737 15275
Seiten pro Tag 9333 10075
Besuche pro Tag 1300 1593
kb pro Tag 5343154 8968078
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 164855
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 14151
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 93820
Code 304 - Seite nicht geändert 2066
Code 400 - Ungültige Anfrage 5
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 60

Tages-Statistik im Monat November 2018

Tages-Statistik im Monat November 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22664 8.24% 13515 8.20% 9350 8.35% 1220 7.82% 1279 10.38% 4731350 7.38%
2 22654 8.24% 13428 8.15% 9038 8.07% 1279 8.20% 1338 10.86% 5045506 7.87%
3 21818 7.93% 13184 8.00% 9059 8.09% 1593 10.21% 1457 11.82% 4943070 7.71%
4 22512 8.19% 12883 7.81% 9035 8.07% 1272 8.15% 1254 10.17% 4649860 7.25%
5 21382 7.78% 12604 7.65% 9004 8.04% 1224 7.85% 1285 10.43% 4643129 7.24%
6 24483 8.90% 15094 9.16% 9759 8.71% 1258 8.06% 1540 12.49% 5235903 8.17%
7 24518 8.92% 14123 8.57% 10023 8.95% 1352 8.67% 1629 13.22% 5667634 8.84%
8 23045 8.38% 14006 8.50% 10075 9.00% 1264 8.10% 1409 11.43% 4941329 7.71%
9 23905 8.69% 14902 9.04% 9380 8.37% 1335 8.56% 2220 18.01% 8968078 13.99%
10 20582 7.49% 12315 7.47% 8722 7.79% 1296 8.31% 1232 10.00% 4597356 7.17%
11 22398 8.15% 13526 8.20% 9066 8.09% 1208 7.74% 1230 9.98% 5117467 7.98%
12 24999 9.09% 15275 9.27% 9495 8.48% 1318 8.45% 1450 11.76% 5577165 8.70%

Stunden-Statistik im Monat November 2018

Stunden-Statistik im Monat November 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 876 10517 3.82% 533 6407 3.89% 338 4058 3.62% 155222 1862669 2.91%
1 752 9028 3.28% 448 5384 3.27% 340 4084 3.65% 190510 2286115 3.57%
2 676 8122 2.95% 426 5121 3.11% 305 3661 3.27% 163180 1958165 3.05%
3 563 6757 2.46% 350 4206 2.55% 246 2957 2.64% 139357 1672284 2.61%
4 660 7920 2.88% 391 4692 2.85% 259 3116 2.78% 146289 1755470 2.74%
5 548 6586 2.40% 354 4255 2.58% 226 2719 2.43% 140179 1682151 2.62%
6 599 7196 2.62% 380 4560 2.77% 249 2996 2.67% 136539 1638466 2.56%
7 794 9529 3.47% 479 5748 3.49% 355 4264 3.81% 177590 2131084 3.32%
8 837 10049 3.65% 504 6055 3.67% 368 4417 3.94% 144412 1732941 2.70%
9 817 9814 3.57% 496 5954 3.61% 340 4084 3.65% 188744 2264932 3.53%
10 961 11537 4.20% 588 7060 4.28% 382 4587 4.10% 378804 4545653 7.09%
11 985 11831 4.30% 586 7043 4.27% 390 4688 4.19% 188883 2266594 3.54%
12 1098 13185 4.80% 710 8521 5.17% 404 4854 4.33% 246020 2952234 4.60%
13 1008 12107 4.40% 587 7055 4.28% 401 4816 4.30% 219856 2638268 4.11%
14 1014 12171 4.43% 600 7202 4.37% 419 5036 4.50% 239042 2868502 4.47%
15 1232 14786 5.38% 741 8897 5.40% 437 5246 4.68% 463192 5558306 8.67%
16 1006 12077 4.39% 588 7058 4.28% 438 5257 4.69% 227345 2728135 4.25%
17 1125 13503 4.91% 652 7834 4.75% 474 5696 5.09% 210092 2521105 3.93%
18 1242 14905 5.42% 730 8768 5.32% 501 6022 5.38% 242619 2911430 4.54%
19 1333 15998 5.82% 743 8923 5.41% 533 6398 5.71% 276927 3323121 5.18%
20 1162 13955 5.08% 671 8053 4.88% 484 5819 5.20% 268009 3216102 5.02%
21 1197 14371 5.23% 682 8188 4.97% 492 5909 5.28% 244557 2934689 4.58%
22 1354 16254 5.91% 842 10112 6.13% 539 6474 5.78% 328122 3937467 6.14%
23 1063 12762 4.64% 646 7759 4.71% 404 4848 4.33% 227664 2731964 4.26%

Top 30 von 5269 URLs
# Anfragen kb URL
1 93062 33.85% 390942 0.61% /deep/htm/deepsonic_error.php
2 4414 1.61% 58407 0.09% /deep/htm/
3 2901 1.06% 4189162 6.53% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
4 1671 0.61% 939451 1.47% /deep/docs_manuals/yamaha_ax-496_ax-396_service_manual.pdf
5 1300 0.47% 170626 0.27% /stats/usage_201506.html
6 1201 0.44% 149 0.00% /robots.txt
7 966 0.35% 221661 0.35% /deep/docs_manuals/emagic_logic_v.5.0_anleitung.pdf
8 904 0.33% 3148 0.00% /deep/css/deepsonic.css
9 890 0.32% 2456 0.00% /deep/java/deepsonic.js
10 808 0.29% 1735201 2.71% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_4.0_manual.pdf
11 807 0.29% 103718 0.16% /stats/usage_201102.html
12 779 0.28% 36496 0.06% /deep/fonts/eras_medium.ttf
13 607 0.22% 853733 1.33% /deep/docs_manuals/akkord_tabellen_chord_tables_keyboard_piano.pdf
14 577 0.21% 400981 0.63% /deep/docs_manuals/alesis_dm5_manual.pdf
15 566 0.21% 1257561 1.96% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
16 546 0.20% 539680 0.84% /deep/docs_manuals/ensoniq_asr10_manual.pdf
17 525 0.19% 3554175 5.54% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
18 520 0.19% 58256 0.09% /deep/htm/deepsonic_documents.php
19 504 0.18% 275375 0.43% /deep/docs_manuals/korg_m1_anleitung.pdf
20 483 0.18% 1383952 2.16% /deep/docs_manuals/access_virus_b_os4_manual.pdf
21 481 0.17% 587346 0.92% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_manual.pdf
22 473 0.17% 198956 0.31% /deep/docs_manuals/behringer_rx1602_manual.pdf
23 453 0.16% 131714 0.21% /deep/docs_manuals/novation_drumstation_manual.pdf
24 387 0.14% 258218 0.40% /deep/docs_manuals/alesis_a6_anleitung.pdf
25 383 0.14% 1610 0.00% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
26 348 0.13% 7050 0.01% /deep/htm/deepsonic_equipment_tapes_01.php
27 336 0.12% 796515 1.24% /deep/docs_manuals/yamaha_sy77_manual.pdf
28 316 0.11% 1926 0.00% /deep/htm/atari.php
29 301 0.11% 1313340 2.05% /deep/docs_manuals/yamaha_sy77_display_upgrade.pdf
30 295 0.11% 267394 0.42% /deep/docs_manuals/oberheim_matrix-6r_manual.pdf

Top 10 von 5269 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 184 0.07% 4642115 7.24% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
2 2901 1.06% 4189162 6.53% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
3 525 0.19% 3554175 5.54% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
4 214 0.08% 1901742 2.97% /deep/docs_manuals/gem_ws2_ii_manual.pdf
5 808 0.29% 1735201 2.71% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_4.0_manual.pdf
6 483 0.18% 1383952 2.16% /deep/docs_manuals/access_virus_b_os4_manual.pdf
7 143 0.05% 1334548 2.08% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
8 301 0.11% 1313340 2.05% /deep/docs_manuals/yamaha_sy77_display_upgrade.pdf
9 566 0.21% 1257561 1.96% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
10 34 0.01% 1247954 1.95% /deep/docs_manuals/ensoniq_sq-80_technical_description.pdf

Top 10 von 380 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 93062 33.85% 7985 55.42% /deep/htm/deepsonic_error.php
2 4414 1.61% 1825 12.67% /deep/htm/
3 520 0.19% 367 2.55% /deep/htm/deepsonic_documents.php
4 1300 0.47% 315 2.19% /stats/usage_201506.html
5 290 0.11% 280 1.94% /stats/usage_201809.html
6 807 0.29% 257 1.78% /stats/usage_201102.html
7 348 0.13% 238 1.65% /deep/htm/deepsonic_equipment_tapes_01.php
8 316 0.11% 181 1.26% /deep/htm/atari.php
9 96 0.03% 84 0.58% /stats/usage_201804.html
10 383 0.14% 79 0.55% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php

Top 10 von 381 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 93062 33.85% 10597 69.80% /deep/htm/deepsonic_error.php
2 4414 1.61% 1589 10.47% /deep/htm/
3 1300 0.47% 318 2.09% /stats/usage_201506.html
4 290 0.11% 279 1.84% /stats/usage_201809.html
5 807 0.29% 257 1.69% /stats/usage_201102.html
6 383 0.14% 165 1.09% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
7 348 0.13% 102 0.67% /deep/htm/deepsonic_equipment_tapes_01.php
8 520 0.19% 57 0.38% /deep/htm/deepsonic_documents.php
9 47 0.02% 38 0.25% /stats/usage_201409.html
10 93 0.03% 28 0.18% /deep/htm/deepsonic_sitemap.php

Top 30 von 12326 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3655 1.33% 1915 1.16% 25429 0.04% 94 0.60% ip-86-49-66-158.net.upcbroadband.cz
2 3152 1.15% 1652 1.00% 166752 0.26% 70 0.45% c-73-140-162-101.hsd1.wa.comcast.net
3 2959 1.08% 1542 0.94% 7044 0.01% 67 0.43% d23-16-180-111.bchsia.telus.net
4 2075 0.75% 1117 0.68% 709642 1.11% 57 0.37% milocostudios.plus.com
5 1708 0.62% 886 0.54% 4946 0.01% 83 0.53% 42.119.43.73
6 1667 0.61% 871 0.53% 4353 0.01% 38 0.24% 139.27.145.77.rev.sfr.net
7 1656 0.60% 872 0.53% 5288 0.01% 50 0.32% 93-166-191-190-dynamic.dk.customer.tdc.net
8 1604 0.58% 1507 0.91% 113516 0.18% 2 0.01% p4fdb15fd.dip0.t-ipconnect.de
9 1586 0.58% 854 0.52% 118915 0.19% 56 0.36% cpe-104-173-196-205.socal.res.rr.com
10 1580 0.57% 828 0.50% 222337 0.35% 73 0.47% c83-254-110-218.bredband.comhem.se
11 1522 0.55% 820 0.50% 128452 0.20% 50 0.32% fla93-7-88-173-102-84.fbx.proxad.net
12 1496 0.54% 1340 0.81% 109244 0.17% 1 0.01% 98.158.251.40
13 1481 0.54% 1443 0.88% 1357434 2.12% 110 0.71% msnbot-207-46-13-167.search.msn.com
14 1393 0.51% 727 0.44% 4242 0.01% 82 0.53% 42.118.29.163
15 1354 0.49% 1316 0.80% 1112695 1.74% 88 0.56% msnbot-207-46-13-18.search.msn.com
16 1352 0.49% 676 0.41% 2996 0.00% 47 0.30% ool-43538595.dyn.optonline.net
17 1349 0.49% 707 0.43% 37270 0.06% 58 0.37% ip72-192-133-104.sd.sd.cox.net
18 1323 0.48% 693 0.42% 222729 0.35% 55 0.35% 170.red-2-138-41.dynamicip.rima-tde.net
19 1302 0.47% 682 0.41% 236911 0.37% 59 0.38% 035-133-157-246.dhcp.chtrptr.net
20 1288 0.47% 1288 0.78% 169051 0.26% 313 2.01% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
21 1183 0.43% 629 0.38% 285718 0.45% 35 0.22% 99-188-253-9.lightspeed.cicril.sbcglobal.net
22 1179 0.43% 629 0.38% 30059 0.05% 46 0.29% cpe-76-89-16-31.ma.res.rr.com
23 1165 0.42% 1119 0.68% 737034 1.15% 81 0.52% msnbot-207-46-13-82.search.msn.com
24 1153 0.42% 603 0.37% 48280 0.08% 50 0.32% cpc119384-smal16-2-0-cust24.19-1.cable.virginm.net
25 1128 0.41% 591 0.36% 18542 0.03% 43 0.28% c-73-165-44-193.hsd1.pa.comcast.net
26 1116 0.41% 558 0.34% 2473 0.00% 25 0.16% host98-35-dynamic.31-79-r.retail.telecomitalia.it
27 1066 0.39% 560 0.34% 68142 0.11% 41 0.26% c-69-245-22-144.hsd1.tn.comcast.net
28 1050 0.38% 546 0.33% 2501 0.00% 33 0.21% dslb-088-068-043-106.088.068.pools.vodafone-ip.de
29 1046 0.38% 533 0.32% 2554 0.00% 18 0.12% c-68-82-58-190.hsd1.pa.comcast.net
30 1033 0.38% 543 0.33% 704382 1.10% 36 0.23% host109-158-196-166.range109-158.btcentralplus.com

Top 10 von 12326 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1017 0.37% 885 0.54% 1949022 3.04% 88 0.56% 141-8-183-208.spider.yandex.com
2 1481 0.54% 1443 0.88% 1357434 2.12% 110 0.71% msnbot-207-46-13-167.search.msn.com
3 1354 0.49% 1316 0.80% 1112695 1.74% 88 0.56% msnbot-207-46-13-18.search.msn.com
4 26 0.01% 26 0.02% 1046323 1.63% 0 0.00% 035-138-130-008.dhcp.bhn.net
5 1165 0.42% 1119 0.68% 737034 1.15% 81 0.52% msnbot-207-46-13-82.search.msn.com
6 2075 0.75% 1117 0.68% 709642 1.11% 57 0.37% milocostudios.plus.com
7 1033 0.38% 543 0.33% 704382 1.10% 36 0.23% host109-158-196-166.range109-158.btcentralplus.com
8 622 0.23% 592 0.36% 693722 1.08% 85 0.54% 216.244.66.247
9 1016 0.37% 999 0.61% 673612 1.05% 61 0.39% msnbot-207-46-13-108.search.msn.com
10 742 0.27% 732 0.44% 615199 0.96% 42 0.27% msnbot-157-55-39-169.search.msn.com

Top 30 von 1448 Verweise
# Anfragen Verweise
1 219990 80.01% - (Direct Request)
2 6807 2.48% https://www.google.com/
3 1554 0.57% http://board.okayplayer.com/okp.php
4 1284 0.47% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
5 970 0.35% http://go.mail.ru/search_images
6 918 0.33% https://www.google.de/
7 499 0.18% http://wallpapers-all.com/
8 337 0.12% https://www.google.co.uk/
9 324 0.12% https://www.bing.com/
10 288 0.10% https://seks-dosug.com
11 279 0.10% https://solars.biz
12 270 0.10% https://getery.xyz
13 246 0.09% https://www.google.it/
14 246 0.09% https://www.google.nl/
15 228 0.08% https://www.google.at/
16 222 0.08% https://www.google.ch/
17 161 0.06% https://www.google.fr/
18 135 0.05% https://www.google.pl/
19 124 0.05% http://www.kissfaq.com/forum18/viewtopic.php
20 119 0.04% http://forums.musicplayer.com/ubbthreads.php/topics/2956635/Need_help_with_older_synth_mod
21 112 0.04% https://www.google.ca/
22 103 0.04% https://www.google.es/
23 102 0.04% http://board.okayplayer.com/
24 100 0.04% https://www.google.hu/
25 98 0.04% http://www.deepsonic.ch
26 83 0.03% https://www.google.se/
27 80 0.03% http://what-to-do-when-ed.over-blog.com
28 79 0.03% https://www.google.com.ar/
29 79 0.03% https://www.google.com.hk/
30 78 0.03% http://edwhattodo.over-blog.com

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% http://deepsonic.ch/
2 1 25.00% e-mu ultra proteus
3 1 25.00% http://www.deepsonic.ch/

Top 15 von 1929 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 66248 24.09% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
2 32849 11.95% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
3 13436 4.89% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
4 11160 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 7764 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 5946 2.16% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
7 5511 2.00% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
8 5002 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/2010
9 4455 1.62% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
10 4248 1.54% Safari/14606.1.36.1.9 CFNetwork/974.1 Darwin/18.0.0 (x86_64)
11 4186 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
12 4175 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100
13 3694 1.34% Safari/13606.2.104.1.2 CFNetwork/902.3.1 Darwin/17.7.0 (x86_6
14 3640 1.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) Appl
15 2890 1.05% Safari/10603.3.8 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2018

Top 30 von 106 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 67028 24.38% 40927 24.83% 11763016 18.35% Netzwerke (NET)
2 56787 20.65% 36924 22.40% 17050520 26.59% Unbekannte Adressen
3 48763 17.73% 33494 20.32% 18428883 28.74% Firmen (COM)
4 36827 13.39% 23927 14.51% 6059256 9.45% Deutschland
5 6472 2.35% 3665 2.22% 531894 0.83% Schweden
6 6097 2.22% 3663 2.22% 1120226 1.75% Niederlande
7 5822 2.12% 3918 2.38% 1055136 1.65% Italien
8 4685 1.70% 2650 1.61% 226150 0.35% Tschechien
9 4605 1.67% 3603 2.19% 982448 1.53% Schweiz
10 4110 1.49% 3305 2.00% 494480 0.77% Russische Foederation
11 3250 1.18% 2270 1.38% 731422 1.14% Kanada
12 3221 1.17% 2267 1.38% 1023908 1.60% Frankreich
13 3209 1.17% 2106 1.28% 330925 0.52% Ungarn
14 2820 1.03% 1672 1.01% 263415 0.41% Polen
15 2745 1.00% 1784 1.08% 350167 0.55% Oesterreich
16 2451 0.89% 1913 1.16% 574707 0.90% Belgien
17 2195 0.80% 1242 0.75% 499062 0.78% Finnland
18 2054 0.75% 1316 0.80% 286148 0.45% Japan
19 1348 0.49% 874 0.53% 147969 0.23% Grossbritannien
20 1124 0.41% 975 0.59% 108614 0.17% Ukraine
21 985 0.36% 661 0.40% 519330 0.81% Australien
22 757 0.28% 381 0.23% 2075 0.00% Alte Arpanet-Adressen
23 681 0.25% 654 0.40% 9478 0.01% UdSSR (alt)
24 676 0.25% 347 0.21% 20843 0.03% Daenemark
25 656 0.24% 352 0.21% 76134 0.12% Kroatien (Hrvatska)
26 550 0.20% 371 0.23% 65787 0.10% Griechenland
27 431 0.16% 269 0.16% 156104 0.24% Tuerkei
28 429 0.16% 314 0.19% 138645 0.22% Portugal
29 395 0.14% 333 0.20% 86482 0.13% Brasilien
30 391 0.14% 231 0.14% 119966 0.19% USA-Univers./Schulen


Generated by Webalizer Version 2.01